Tlačová správa pre odbornú verejnosť

Telemedicína, teleošetrovateľstvo sú definované ako súbor činností, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie na poskytovanie zdravotnej i ošetrovateľskej starostlivosti. Prostredníctvom týchto technológií môže lekár, sestra

Viac »

Telemedicína a chronické ochorenia

Na jeseň tohto roka bude prebiehať online edukačný projekt v telemedicíne určený pre lekárov a sestry akejkoľvek špecializácie v trnavskom, nitrianskom a banskobystrickom kraji. Informoval

Viac »

Tlačová správa pre laickú verejnosť

Informácie patria medzi základné podmienky a činitele existencie človeka a spoločnosti. Boli vždy východiskom pre vzájomné kontakty a ovplyvňovanie ľudí, pre pochopenie života, práce, riešenie

Viac »
SANITAS SLOVACA - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.
sanitas