Tlačová správa pre odbornú verejnosť

Telemedicína, teleošetrovateľstvo sú definované ako súbor činností, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie na poskytovanie zdravotnej i ošetrovateľskej starostlivosti. Prostredníctvom týchto technológií môže lekár, sestra napr. zabezpečiť monitorovanie pacienta, vzdialene zbierať dáta, vzdialene zasahovať, dávať ošetrovateľské rady, inštruovať pacienta k rôznym úkonom a viesť manažment bolesti. Ďalej využíva telekomunikáciu a informačné technológie na poskytovanie činností v starostlivosti o zdravie a ďalej v situáciách, kedy je veľká vzdialenosť medzi pacientom a sestrou, alebo medzi jednotlivými sestrami. Telemedicína, teleošetrovateľstvo sú jedny z najdôležitejších technologických udalostí konca 20. storočia, ktoré sa stali bránou do moderného ošetrovateľstva i medicíny.

S využívaním telemedicíny, teleošetrovateľstva prichádza nemálo výhod. Jednou z najväčších môže byť previazanosť lekára, sestry a pacienta. Pacienti sa môžu kedykoľvek obrátiť na lekárov, sestry a zaistiť si napríklad telefonát či videokonzultaciu s cieľom riešiť prípadné problémy, napríklad ako vymeniť obväz, môžu konzultovať sledovanie vitálnych funkcií (krvný tlak, dýchanie) a hmotnosť prostredníctvom internetu či telefónu.

Najčastejšie vyskytujúcim sa prostredím pre uplatnenie telemedicíny, teleošetrovateľstva je starostlivosť v prirodzenej komunite a domácom prostredí pacienta. Domáca starostlivosť poskytovaná pomocou IT technológií na diaľku sa využíva najmä u pacientov s chronickými ochoreniami, u pacientov imobilných alebo málo pohyblivých a u pacientov žijúcich v oblastiach ďaleko od zdravotníckeho zariadenia. Starostlivosť sa premieta predovšetkým do oblastí ako je poradenstvo, podávanie informácií týkajúcich sa zdravia, edukáciu a inštruovanie pacientov. Podobným spôsobom tejto  starostlivosti na diaľku je využitie napríklad u pacientov po chirurgických zákrokoch, ktorí sú po nevyhnutne dlhej hospitalizácii prepustení do domácej starostlivosti. V tomto prípade sa lekár, sestra zameriava okrem poradenstva a edukácie hlavne na telemonitoring rany pomocou videokamery, inštruovanie pacienta pri starostlivosti o stómiu či poskytnutie rád a zhodnotenie enterálnej a parenterálnej výživy pacienta. Telemedicína, teleošetrovateľstvo zmení oblasť zdravotníctva tým, že ho urobí efektívnejším a bezpečnejším. Jeho výhody sa budú opakovať v celom systéme zdravotnej starostlivosti, čo umožní lekárom, sestrám prijať postupy založené na dôkazoch ako štandard starostlivosti o pacientov. Je pravdepodobné, že IT technológie ponúknu pozitívnu zmenu v zdravotníctve a príležitosť pre zdravotnú starostlivosť prekvitať a rásť spolu s technologickým pokrokom.

SANITAS SLOVACA - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.
sanitas