Tlačová správa pre odbornú verejnosť

Telemedicína, teleošetrovateľstvo sú definované ako súbor činností, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie na poskytovanie zdravotnej i ošetrovateľskej starostlivosti. Prostredníctvom týchto technológií môže lekár, sestra napr. zabezpečiť monitorovanie pacienta, vzdialene zbierať dáta, vzdialene zasahovať, dávať ošetrovateľské rady, inštruovať pacienta k rôznym úkonom a viesť manažment bolesti. Ďalej využíva telekomunikáciu a informačné technológie na poskytovanie činností […]

Telemedicína a chronické ochorenia

Na jeseň tohto roka bude prebiehať online edukačný projekt v telemedicíne určený pre lekárov a sestry akejkoľvek špecializácie v trnavskom, nitrianskom a banskobystrickom kraji. Informoval o tom MUDr. Marián Zelina, riaditeľ Sanitas Slovaca – agentúry pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.. Zdravotnícky pracovníci, ktorí sa prihlásia do projektu budú oboznámení s využitím telemedicínskych senzorov, webových […]

Tlačová správa pre laickú verejnosť

Informácie patria medzi základné podmienky a činitele existencie človeka a spoločnosti. Boli vždy východiskom pre vzájomné kontakty a ovplyvňovanie ľudí, pre pochopenie života, práce, riešenie problémov a úloh každodenného života. V posledných desaťročiach problematika informácie jej vytváranie, komunikovanie, využívanie vďaka prudkému rozvoju počítačovej a komunikačnej techniky získala iný rozmer a aplikačnú sféru. Informačné, komunikačné technológie […]